Γένικοί όροι & προυποθέσεις

This website uses cookies to improve user experience.

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your computer when you visit a website. With every subsequent visit to the website, the browser retrieves this information and provides you with relevant services.

 

The cookies used on this site are divided into three categories:

  1. Strictly necessary cookies – Functionality cookies: These cookies are essential for the operation of the site and the enhancement of its usability.

  2. Performance cookies (web-analytics): These cookies collect anonymous information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages.

  3. Promotional – Marketing cookies (targeting or advertising cookies): These cookies are used to deliver adverts that are more appealing to each user and more relevant to their interests.

 

The legal bases for the processing of data collected through cookies are: (a) consent of the users, (b) fulfilment of the contractual mandates or taking measures at the request of a user, (c) the legitimate interests of our Company.

Cookies are stored on the computer of a user, who can fully control their application. Users can disable or restrict cookies by adjusting their browser settings. This process can also be carried out through automatic configuration. However, please note that restricting cookies may impact the performance and functionality of our site.

For detailed information on the collection and processing of personal data by our Company, please refer to the Privacy Notice.

 

This document was updated on 14/3/2020

Strictly Necessary

Cookies Names, Purpose and Expire day:

_fbp  Send for: Same-site connections only, Expires: 14-06-2020

_ga  Send for: Same-site connections only, Expires: 17-03-2020

_gat  Send for: Same-site connections only, Expires: 17-03-2020

_gid  Send for: Same-site connections only, Expires: 17-03-2020

TS011a7e57  Send for: Same-site connections only, Expires: When the browsing session ends

TS01e85bed  Send for: Same-site connections only, Expires: When the browsing session ends

XSRF-TOKEN  Send for: Same-site connections only, Expires: When the browsing session ends

hs  Send for: Same-site connections only, Expires: When the browsing session ends

rateparity-price-widget  Send for: Same-site connections only, Expires: 16-03-2020

ssr-caching  Send for: Same-site connections only, Expires: 16-03-2020

svSession  Send for: Same-site connections only, Expires: 16-03-2020

fr  Send for: Secure connections only, Expires: 14-06-2020

JSESSIONID  Send for: Secure connections only, Expires: When the browsing session ends

AWSELBCORS  Send for: Secure connections only, Expires: 16-03-2020

Γένικοί όροι & προυποθέσεις

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη.

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Με κάθε επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο, ο φυλλομετρητής ανακτά τις πληροφορίες αυτές και σας παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

 

 

Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Αυστηρά απαραίτητα cookies - Μπισκότα λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του site και την ενίσχυση της χρηστικότητας του.

2. Τα cookie απόδοσης (web-analytics): Αυτά τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες.

3. Διαφημιστικά μπισκότα μάρκετινγκ (cookie στόχευσης ή διαφήμισης): Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που είναι πιο ελκυστικές για κάθε χρήστη και πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους.

 

Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies είναι: (α) η συγκατάθεση των χρηστών, (β) η εκπλήρωση των συμβατικών εντολών ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος ενός χρήστη, (γ) τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας.

 

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός χρήστη, ο οποίος μπορεί να ελέγξει πλήρως την εφαρμογή του. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν ή να περιορίσουν τα cookie προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω αυτόματης διαμόρφωσης. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ο περιορισμός των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία μας, ανατρέξτε στην ειδοποίηση περί απορρήτου.

 

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε στις 14/3/2020

Oνόματα Cookies, Σκοπός and Ημερομηνία λήξης:

_fbp  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 14-06-2020

_ga  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 17-03-2020

_gat  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 17-03-2020

_gid  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 17-03-2020

TS011a7e57  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: When the browsing session ends

TS01e85bed  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: When the browsing session ends

XSRF-TOKEN  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: When the browsing session ends

hs  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: When the browsing session endsΣκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 16-03-2020

ssr-caching  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 16-03-2020

svSession  Σκοπός: Συνδέσεις ίδιας τοποθεσίας μόνο, Ημερομηνία λήξης: 16-03-2020

fr  Σκοπός: Ασφαλείς συνδέσεις μόνο, Ημερομηνία λήξης: 14-06-2020

JSESSIONID  Σκοπός: Ασφαλείς συνδέσεις μόνο, Ημερομηνία λήξης: When the browsing session ends

AWSELBCORS  Σκοπός: Ασφαλείς συνδέσεις μόνο, Ημερομηνία λήξης: 16-03-2020

Εγγραφή στο Newsletter μας για νέα και εκδηλώσεις

 Like us:
  • 10GR Instagram
  • Black Facebook Icon
  • Black TripAdvisor Icon
Menu
Menu & Wine List
Στοιχεία Επικοινωνίας

10GR Hotel & Wine Bar

Τηλ:   +30 22410 20910

Διεύθυνση:

Πολυδώρου 16 & Αγισάνδρου 9,

ΤΚ 85100, Ρόδος

Ελλάδα

H ιστοσελίδα του 10GR παρέχει προδιαγραφές προσβασιμότητας στο ευρύτερο κοινό, 
ανεξάρτητα από την περίσταση και την ικανότητα.

© Copyright 2020 10GR Hotel & Wine Bar All Rights Reserved

Web design & Illustrations: Betty Chatzisavvidou, Strategy & Communications : Panagiotis Klappas